DE 12 TRADITIES VAN SCA

1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in SCA.

2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijke autoriteit, een liefhebbende God, zoals Hij zich openbaart in het geweten van onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.

3. De enige vereiste voor SCA-lidmaatschap is een verlangen op te houden met gedreven seks.

4. Elke groep moet autonoom zijn, behalve in zaken die andere groepen of SCA als geheel betreffen.

5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel – haar boodschap uitdragen aan de seksverslaafde die nog steeds lijdt.

6. Een SCA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam van SCA ermee verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.

7. Elke SCA-groep moet zichzelf volkomen bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.

8. SCA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.

9. SCA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij kunnen wel dienstenbureaus of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijke zijn aan degenen die zij dienen.

10. SCA heeft geen mening over aangelegenheden buiten SCA; daarom mag de naam SCA nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.

11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; tegenover de pers, radio en televisie moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.

12. Anonimiteit vormt de geestelijke grondslag van al onze Tradities; deze herinnert ons eraan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.