DE VERGADERINGEN

ZELFHULPGROEP BRUSSEL & OMGEVING:

Goede Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel (zie kaart)
(Hartje Brussel; 5 min. wandelen van de Grote Markt; tussen metro Beurs en Anneessens).
Elke dinsdagavond van 20u00 tot 22u.

Voor meer informatie over de vergaderingen in Brussel, gelieve contact op te nemen met de lokale groep via sca.brussel@gmail.com.

ZELFHULPGROEP LEUVEN:

Ravenstraat 100, 3000 Leuven (zie kaart)
(toegang: tegenover huisnr. 99 ga je onder het gebouw van de Paters Dominikanen door naar de achterbouw rechts, waar je binnenkomt langs de glazen deur en aanklopt aan de deur waar “SCA” hangt).
Elke donderdagavond van 20 tot 22u.

Voor meer informatie over de vergaderingen in Leuven, gelieve contact op te nemen met de lokale groep via sca.leuven@gmail.com.

 

Wat gebeurt er op SCA-vergaderingen?

Vergaderingen zijn één van de meest belangrijke ingrediënten voor ons herstel van seksuele gedrevenheid. Zij geven ons de sterkte om dag per dag te stoppen met gedreven seks en ons leven te hervormen op realistische wijze. De ondersteuning van medeleden helpt ons om te stoppen met ‘toneelspelen’ en om te starten met het uitzoeken van onze verwarring over seks. Door het herstellend karakter van de vergaderingen, kunnen we beginnen in te zien dat onze seksuele gedrevenheid ook andere gebieden van ons leven beïnvloedt.

Agenda van de vergaderingen

Onze vergaderingen volgen de structuur die ontwikkeld werd door Alcoholics Anonymous (AA), waarbij het delen van het gemeenschappelijke probleem een herstellende werking heeft. Wij verwelkomen iedereen die het verlangen heeft om te stoppen met gedreven seks. Na het voorlezen van onze doelstelling door de verkozen voorzitter en een beurtelings voorlezen van een gekozen tekst, krijgt ieder de kans om hierover iets met de groep te delen.

De moderator van de vergadering kan ook een onderwerp naar voor brengen: één van de Twaalf Stappen, de middelen tot herstel, de karakteristieken die wij allen gemeen hebben of een ander punt met betrekking tot herstel. Nadien is er ruimte om over het onderwerp te praten.

Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen, maar niemand is verplicht. Luisterend identificeren wij ons met de anderen en krijgen we een beter inzicht in ons gedrag. We realiseren ons dat we niet alleen staan met onze pijn en verwarring. Terwijl we beginnen te delen, ondervinden we de voordelen van openheid over onze seksualiteit en met die eerlijkheid helpen wij ook de anderen. Het is de verantwoordelijkheid van alle SCA-leden om de anonimiteit van iedere persoon en de vertrouwelijke aard van wat er gezegd wordt te respecteren. We sluiten af met de woorden: “God, geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.”

Opmerking: Het woord “God”, zoals het in het programma voorkomt, kan door iedereen begrepen worden zoals hij dit zelf wil. In SCA wordt niet gediscussieerd over geloofs- of levensovertuigingen; iedereen heeft het recht om op zijn manier invulling te geven aan “God”.

Een proces van vooruitgang

SCA-vergaderingen zijn een continu proces waarbij we een nieuw gevoel van identiteit, een begrip van ons probleem en een hoop op herstel ontwikkelen. Maar vergaderingen kunnen ons ook ongemakkelijk maken. We ontdekken een aantal pijnlijke zaken over onszelf. We ontdekken hoe vervreemd we zijn geworden door onze geheimen. We willen soms niet toegeven dat onze seksuele gedrevenheid ons werk, emotionele ontwikkeling, sociale omgang en spirituele kant heeft bedorven. Wanneer we SCA-vergaderingen bijwonen merken we dat het voorbeeld van anderen ons helpt te starten met de aanvaarding van onze seksualiteit en te kijken naar manieren om het op een waardige wijze te uiten. We bouwen aan onze nieuwe start gebaseerd op realiteit in plaats van op fantasieën en we leren te steunen op SCA voor seksuele soberheid, al dan niet in het kader van een relatie.

Aantal vergaderingen en vriendschapsbanden

Sommigen vinden dat een veelvuldig bijwonen van vergaderingen de meest belangrijke factor is voor het ombuigen van seksueel gedreven gewoontes. Leden die moeilijkheden hebben om zich aan hun herstelplan te houden ondervinden dat meer vergaderingen bijwonen helpt. Wanneer we de tijd beschouwen die we aan gedreven seks hebben gespendeerd, is het niet onrealistisch om elke dag wat tijd te besteden aan herstel.

Veel vergaderingen bijwonen geeft ons ook de kans nieuwe vrienden te maken. In de vriendschap binnen vergaderingen komen we ertoe elkaar beter te leren kennen door het delen van pijn en vreugde, en leren we mensen kennen in nieuwe en gezonde omstandigheden. Tijdens het bijpraten na de vergaderingen kan deze vriendschap zich verder ontwikkelen.

Vergaderingen en de vriendschappen die er groeien leiden meestal tot het gebruik van andere hulpmiddelen in ons herstelplan, zoals het zoeken naar een sponsor, een herstelplan opmaken, de telefoon gebruiken, gebed en meditatie, en de Twaalf Stappen toepassen.
Wij blijven komen omdat we geloven dat er in de vergaderingen een kracht is, groter dan de seksuele gedrevenheid – een kracht die ons gezondheid, sereniteit en seksuele soberheid geeft.