HET HERSTELPLAN

Het is een ‘intentieverklaring’ van wat een lid wil en niet wil op seksueel vlak. Voor velen onder ons is het seksueel herstelplan de essentie van het SCA programma – een verbintenis tot herstel. Het is zowel een praktische leidraad en een goede harde kijk op onze verslaving als een grote stap naar het stoppen.

Nieuwkomers hebben de neiging het herstelplan te zien als een onderdrukkende maatregel. Maar SCA bestaat hierin dat wij ons net bevrijden van de seksuele dwangmatigheid. Het doel van het seksueel herstelplan is niet om ons seksleven te verstrakken, maar om ons te bevrijden van de ketenen van ons seksleven.

De aard van onze verslaving bestaat eruit dat wij onze echte verlangens op seksueel vlak omsluieren met fantasie en verwarring. Een seksueel herstelplan laat ons toe om de chaos te doorbreken en beslissingen te nemen over hoe we deze gevoelige delen van ons leven willen beleven. Het is in essentie een proces van ‘het pellen van een ui’, waarbij we uitzoeken wat onze echte verlangens zijn en beslissen welke acties nodig zijn om deze te bereiken.

Door het opstellen van aanwijzingen voor ons gedrag bevrijdt het herstelplan ons van het maken van angst-triggerende keuzes in de verwarring van de seksuele opwinding, en maakt ons vrij voor een eerlijke interactie met een ander persoon.

Beginners leggen meestal de nadruk op de ‘te vermijden gedragingen’ en starten met idealen die later onmogelijk te realiseren blijken. Door met het herstelplan te werken leren we niet teveel beperkingen te zetten: we zijn er ons van bewust dat we in ons nieuwe leven oude gewoonten moeten vervangen door nieuwe activiteiten, mensen, dingen en plaatsen. Deze zijn vitale elementen voor ons leven die we zolang verwaarloosd hebben of nooit gezocht hebben in ons gedreven verleden. Meer en meer zullen we in staat zijn om positieve seksuele ervaringen in te bouwen en voor de meeste SCA leden is het herstelplan constant verdiepend en evoluerend.

Velen zijn in staat om hun gedrag onmiddellijk te wijzigen, anderen gaan langzamer in het wegwerken van dingen die zij als negatief beschouwen. Dikwijls beslissen we om een stop te zetten op dingen die we onder geen enkele omstandigheid nog willen doen. Maar terwijl één doel van ons herstelplan erin bestaat om niet meer te ‘onderhandelen’ over onze seksualiteit, houden sommigen zich aan een ‘grijze zone’ die we ons soms kunnen veroorloven.

Sommigen beslissen om een volledige onthoudingsperiode in te bouwen. Soms aan het begin van of tijdens de herstelperiode, als andere plannen niet werken. Velen leren dat we schrik hebben van niet-gedreven seks. Het seksueel herstelplan kan een middel zijn om onze angsten te herzien en ons toelaten om – misschien voor de eerste keer- werkelijk van seks te genieten.