HOE SLIPS VERMIJDEN?

Een slip is de meest pijnlijke ervaring die een SCA lid kan overkomen. Het is een toegeven aan een ‘te vermijden gedrag’ uit ons herstelplan. Aan de andere kant is het het meest natuurlijke voor een seksverslaafde die op zoek is naar onmiddellijke bevrediging. Onze ziekte is listig, raadselachtig en verraderlijk en altijd op zoek naar andere manieren om ons te doen hervallen.

Op deze pagina vind je:

  • Neiging tot een slip
  • Gevaarlijke signalen
  • De nummer 1 verleider
  • De start van een slip
  • Hoe uit een slip te geraken

Neiging tot een slip

Er is altijd een ‘neiging’ tot een slip die we niet altijd herkennen, hoewel het soms door anderen kan aangevoeld worden. Het kan eruit bestaan dat we geïrriteerd doen, depressief, contactloos. En langzaam bouwen we deze neiging op. In feite praten we ons bijna altijd in een slip. Daarom is het nodig dat we leren om deze diep-ingebakken gewoonten te doorbreken.

Hier volgen een aantal momenten waarop onze defensie het zwakst is:

– wanneer het slecht gaat

– wanneer het goed gaat

– wanneer we onze familie bezoeken

– wanneer we terugkomen van familiebezoek

– wanneer we beslissingen vermijden of uitstellen

– wanneer we overdonderd worden (soms door het programma zelf)

– wanneer we geen relatie hebben

– wanneer we een relatie hebben

– wanneer ons seksueel herstelplan niet werkt voor ons

– wanneer we ons heimelijk, respectloos of zonder controle over onze gevoelens voelen

– wanneer we ons hongerig, boos, alleen of moe voelen

Gevaarlijke signalen

Seksuele gedrevenheid is als een obsessie die vlug controle krijgt over ons denken. Het probeert ons te overtuigen om iets anders te doen, zelfs als we dat niet willen. Daarom is het belangrijk dat we leren even alert en listig te zijn als de ziekte zelf. De volgende signalen zijn niet allemaal van toepassing op elk lid, maar we moeten ze wel kunnen herkennen:

– Een sigaret of drankje willen

– Gedreven staren

– Gedreven TV of film kijken

– Gedreven shoppen, eten, kruiswoordraadsels invullen etc.

– Stoppen met communiceren, ons isoleren

– Het spirituele aspect van ons herstel verwaarlozen

– Herstel loslaten, niet meer onszelf zijn

– SCA vergaderingen laten vallen

– In negatieve denkpatronen geraken (‘wat baat het?”,  “iedereen is tegen mij”)

– Ons zelfbeeld laten slippen. We beginnen ons neerwaarts gedrag te bevestigen. We laten gezonde gewoontes vallen. We scheren ons niet meer, poetsen onze tanden niet, doen onze oefeningen niet, nemen geen telefoons op of ruimen het huis niet op.

– We beginnen met liegen – tegen onszelf en tegen anderen. We hebben een heleboel geheimen, inbegrepen niet-relevante of onbelangrijke.

– We zoeken naar vluchtwegen in andere aspecten van ons leven.

De nummer 1 verleider

Wrok, wrevel, is de belangrijkste verborgen verleider. Het vernietigt meer seksueel gedrevenen dan wat ook, omdat het onze diepgewortelde manier is om ‘ons gelijk te halen’. In het begin is het een oplossing, een wapen en een manier om terug te slaan. Een manier om te laten zien hoe erg we ons gekwetst voelen. Bewust of onbewust zoeken we naar redenen om een slip te verantwoorden. “Ons leven is wrang”, “niemand verstaat ons”, “niets gaat goed”. We voelen ons alleen en gekwetst en we willen terugslaan: naar de man die tegen ons aanliep op straat, onze bazen, onze geliefden, onze ouders, onszelf. Onze woede voelt juist aan en we houden ons eraan vast. Niets kan er ons van weerhouden en we noteren de eerste symptomen van seksuele gedrevenheid die ons nog kwader maker.

We beginnen met mensen opmerkingen te geven. Of we onderdrukken onze woede, imploderen in plaats van te exploderen. Van buiten lijken we kalm en redelijk maar van binnen koken we van pijn en wrok. In plaats van wegen te vinden om de situaties te genezen die onze verslaving tot gevolg hebben, voeden we onze wrok in een continue neerwaartse spiraal. We willen onze woede niet verzachten want het doet voor onze gedrevenheid wat olie doet op water. Geleidelijk aan verliezen alle goede dingen hun betekenis, en wordt het pad waarlangs de gedrevenheid binnenkomt wijder en wijder.

De start van een slip

Dit proces neemt aan kracht toe. Een mysterieuze kracht neemt het van ons over en we worden erdoor gefascineerd. We laten onze gezonde principes langzaam vallen en slippen in een hypnotische toestand.

Hier volgen enkele “rituelen” die onze gezonde gedachtegang subtiel ondermijnen:

– We beginnen gedreven te masturberen

– We slenteren door verkeerde buurten

– We missen meetings

– We vermijden SCA-contacten

– Het idee van een SCA meeting is een bedreiging, het is het laatste wat we willen doen

– We mijmeren over onze vroegere avonturen

– We broeien over porno

– We beginnen de slip te rationaliseren: ‘we worden ouder’; ‘gehuwde mensen hebben altijd seks’; ‘ik had een ellendige week’

– We willen niet bellen: we willen onze slip niet toegeven of iemand hem van ons laten afnemen

– We zijn vol ontkenning. We maken ons wijs dat we niet gedreven zijn; iedereen doet dit, het is perfect normaal

– We hebben gedachten als deze: ‘ik ben niet zoals die anderen in SCA; ze kunnen mij nooit verstaan. Het is mijn ding en ik voel me er goed mee.’

– SCA wordt een vijand: “ze zijn zo zelfgenoegzaam”, “het kan goed zijn voor hen maar niet voor mij”, ” ze houden zichzelf voor de gek”.

– We maken onszelf wijs dat we maar wat gaan rondkijken. Of alleen maar deze ene keer en we zullen morgen terug naar SCA gaan

– Ineens stellen we vast dat we impulsief beginnen handelen. Ons gevoel doet ons naar plaatsen gaan waar we niet naar toe willen. Er is een kans dat we er ons nog uittrekken. Maar dat lijkt het laatste dat we willen.

Hoe uit een slip te geraken

We moeten er aan wennen dat een impuls van frustratie ons ongemakkelijk doet voelen – een ongelooflijk moeilijk ding. Omdat er niet aan toegeven zoiets is als een nieuwe spier maken. Het lijkt dat er iets mis is, we gehersenspoeld worden, we een verschrikkelijke fout maken.

Ironisch genoeg lijken we voor de buitenwereld perfecte en gemakkelijke mensen. Maar wanneer het erop aan komt om onze gedachtegang te veranderen lijkt het alsof geen enkele kracht op aarde ons kan stoppen. Hier volgen een aantal stappen die ons kunnen stoppen en de stalen ketenen kunnen doorbreken:

 

1. Neem de telefoon: maak jezelf niet wijs dat anderen niet om je geven. Telefoneren is één van de manieren om sober te blijven. SCA is een egoïstisch programma en al wat we ermee doen is in ons eigen belang. Probeer eens iemand op te bellen die erg sober. In tijden van gevaar is het belangrijker om “bij de winners te blijven”.

2. Ga naar een meeting: sleur jezelf ernaar toe, zelfs als je het niet wilt – en zeker dan. Praat er niet over, doe het. Zelfs als je denkt dat je gaat sterven als je niet kan uitgaan. Je moet je ‘lichaam’ brengen zelfs als je denken je niet beter wil maken. Ga naar de meetings zelfs als er iets zeer belangrijks is, of meer opwindend of plezierig. Op een heel subtiele manier zal je systeem grenzen beginnen te ontwikkelen.

3. Zet de eerste stap: herhaal de woorden “we hebben toegegeven dat we machteloos stonden tegenover seksuele gedrevenheid – dat ons leven stuurloos was geworden”, tot de betekenis begint door te dringen.” Als we echt aanvaarden dat we geen macht hebben over onze gedrevenheid, zullen we in staat zijn van richting te veranderen – naar onze Hogere Macht, onze sponsor, ons programma, …

4. Zoek een tijdelijke sponsor: het hoeft geen blijvend engagement te zijn. Vertel iemand dat je in moeilijkheden zit en hulp nodig hebt. Het enige wat je moet doen is erom vragen.

5. Lees SCA literatuur: het kan je over de heuvel tillen tot je erin slaagt om iemand op te bellen. Het verdiept ook je kennis van het programma en het doet er niet toe hoe dikwijls je het leest, je vindt er altijd iets nieuws in.

6. Herlees je eigen herstelplan: herinner je dat het doel van het herstelpan is je te helpen een brug te slaan over de angst en verwarring waaruit je wil wegraken.

7. Stel de slip uit: herinner je eraan dat je het later ook nog kunt maar dat je eerst met iemand moet praten.

8. Bid: bid om hulp van je Hogere Macht – zoals jij deze verstaat en niet verstaat. Heel effectief is het Sereniteitsgebed. In noodgevallen gebruiken sommigen dit als mantra, herhalen het tot de crisis overgaat.

9. Doorbreek oude patronen: we kunnen niet sober worden in een vacuüm. We kunnen niet stoppen met destructief gedrag indien we dit niet vervangen door andere gezonde activiteiten. Soms moeten we even gedreven zijn over soberheid als ervoor. Probeer creatieve activiteiten die je nooit gedaan hebt. Bewijs jezelf dat je een goede activiteit aankan door er aan te beginnen.

10. “90 vergaderingen in 90 dagen”: een 100% zekere manier om de les te leren van “het belangrijkste komt eerst”. Plan elke dag een vergadering wat er ook gebeurd. Dit is een zekere manier om discipline te brengen in ons zwakke en toegeeflijke karakter.

11. Diep ademhalen: als je een paniekaanval meemaakt, probeer een paar diepe ademhalingen totdat je verstand lijkt terug te komen. Probeer ook andere fysieke activiteiten zoals een heet bad of in een spiegel kijken terwijl je zegt: “ik hou van jou”.

12. Word bereid: open je geest voor de mogelijkheid om de slip op te geven, in plaats van eraan toe te geven. Het zal lijken alsof er geen weg is om je eigen wil te breken, maar er is er een. Maar het kan alleen door een positieve actie. Willen is een actie. Onthou: er is hoop, er is een toekomst.

13. Overdenk de slip: vraag jezelf, zal ik echt krijgen wat ik wil als ik hiermee door ga? Blijf niet staan bij hoe opwindend het zou kunnen zijn, maar wees je bewust van de ellende die erop volgt.

14. Aanvaard dat je seksueel gedreven bent: belaad je niet met schuldgevoelens omdat je de drang voelt om te slippen. Maar geef niet toe.

 

Wat kan je doen wanneer je een slip hebt gemaakt?

Neem verantwoordelijkheid voor je slip. Het is niet het einde van de wereld. De slip kan juist dat geweest zijn wat je uiteindelijk op de goede weg zet. Maar we moeten er de verantwoordelijkheid voor opnemen. De slip gebeurde niet bij iemand anders. Het was niet iemands anders fout. Wij lieten het gebeuren omdat we niet goed met ons programma werkten. En nu moeten we dat veranderen.

Het eerste wat we doen is erkennen dat de ziekte ons schuldig en ellendig doet voelen. Op die manier hebben we weinig keuze dan door te gaan en eraan te werken – om de pijn van onze zelfhaat weg te werken. We moeten de neiging om ons te isoleren van die mensen die ons kunnen helpen doorbreken.

Wanneer iemand van ons een slip heeft gehad, hebben we deze allemaal gehad. En als we er weer over raken, raken we allemaal erover. De weg uit deze ellende is het delen met anderen – terug contact nemen met het programma op zoveel mogelijk manieren en dieper dan voorheen.

Pak zo vlug mogelijk de telefoon en vertel iemand wat er gebeurd is. Het slechtste is het voor jezelf te houden en toe te laten dat schaamte en isolement je op weg zetten naar een volgende slip.

Ga naar een meeting. Vertel erover, wetend dat jouw pijn zal gedeeld worden door mensen die je willen helpen. Vertrouw op het programma en de mensen erin. Wij hebben allemaal dezelfde pijnen gehad anders waren we niet hier. We zijn niet in SCA om te veroordelen, alleen om elkaar te helpen.

De les van een slip: elke slip is een pijnlijke maar leerrijke les om te leren. We moeten ons programma en ons leven herbekijken om te zien wat we verkeerd deden. Dan kunnen we er zeker van zijn dat we niet meer dezelfde fout gaan maken.

We kunnen ons vragen stellen zoals deze:

– Heb ik een sponsor?

– Maak ik er op de juiste wijze gebruik van?

– Werk ik met de Stappen?

– Heb ik een vaste groep; ga ik naar de meetings? Doe ik actief mee? Stel ik mij open voor groepsinitiatieven?

– Gebruik ik de telefoon?

– Is mijn seksueel herstelplan te streng, te vaag, te flexibel?

– Ga ik vooruit in mijn leven?

– Doe ik genoeg moeite om mijn seksleven te integreren als een gezond element?

Gedreven seks is een vernuftig vermomd pakket dat, eens open, steeds vol desillusie en pijn blijkt te zitten. Door de grote macht te herkennen die de ziekte over ons heeft, kunnen we ons overgeven aan de nog grotere macht van SCA’s eerste stap. En dan kan het rijker, soberder leven beginnen waarvan we altijd gedroomd hadden.