DE HULPMIDDELEN

Wat ons helpt om seksueel sober te blijven:

 • Vergaderingen zijn plaatsen waar we onze ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om ons gemeenschappelijk probleem beter te begrijpen, en waar we samen werken aan een oplossing.
 • De telefoon is het contact tussen de vergaderingen in. Door anderen te contacteren, breken wij uit het isolement dat zo sterk aanwezig is bij deze ziekte.
 • Sponsorschap ontstaat tussen twee mensen met hetzelfde probleem die elkaar helpen met het toepassen van het programma. Het kan voorzien in een kader voor een seksueel herstelplan en voor het toepassen van de Twaalf Stappen, en kan tevens emotionele hulp verlenen in moeilijke tijden.
 • Literatuur is ons draagbaar programma. Wij gebruiken verder de conferentie-goedgekeurde literatuur van AA, OA en van andere Twaalf Stappen-programma’s, en ook andere aanverwante literatuur.
 • De Twaalf Stappen zijn een gesuggereerd herstelprogramma, gebaseerd op de Twaalf Stappen van AA.
 • Gebed en meditatie zijn middelen om een bewust contact tot stand te brengen met een Macht groter dan wijzelf.
 • Een seksueel herstelplan is een vooraf bepaalde manier om onze seksualiteit uit te drukken in overeenstemming met onze waarden, zodat we een geschreven leidraad hebben, zelfs wanneer we verward zijn.
 • Onthouding (gedeeltelijk of volledig). We vinden hulp in SCA bij het vermijden van personen, plaatsen of dingen die we als schadelijk beschouwen.
 • Socialiseren is een wijze om ons isolement te doorbreken en anderen te leren kennen in een niet-seksuele context: kameraadschap na de vergaderingen, in hulpverlenende verenigingen en groepen, en in de gehele samenleving.
 •  Meerdere keren afspreken alvorens ons over te geven aan eender welk seksueel besluit, is een middel om de plotse bevredigingsdrang te veranderen en meer onszelf en anderen te leren kennen.
 •  De Slogans zijn eenvoudige krachtige uitdrukkingen zodat we in crisissituaties enkele basisrichtlijnen hebben.
 •  Dienstverlening is een manier om onszelf te helpen door anderen te helpen.
 •  Schrijven is een manier om eerlijk te worden met onszelf en onze Hogere Macht. Door gebruik te maken van dagboeken, dankbaarheidslijstjes, brieven, e-mails, enz. kunnen we onze vooruitgang, waarden, motieven en Twaalfde Stap-werk meten.