WAT IS SCA?

Sexual Compulsives Anonymous (SCA) is een gemeenschap vanĀ  mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen, om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van seksuele gedrevenheid.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen op te houden met seksueel gedreven gedrag.
Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen van de leden. SCA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of bestrijdt geen enkel doel.

Ons hoofddoel is seksueel sober te blijven en anderen te helpen seksuele soberheid te bereiken.
Leden worden aangemoedigd een persoonlijk seksueel herstelplan uit te werken en voor zichzelf seksuele soberheid te bepalen. Wij zijn hier niet om onze door God geschapen seksualiteit te onderdrukken, maar om ze te leren uitdrukken op een wijze die ons niet langer onredelijk veel tijd en energie kost, ons in een onwettige situatie plaatst, of onze mentale, fysieke en spirituele gezondheid in gevaar brengt.